Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

Zoek hier de test(en) voor uw ras

Ras
Inclusief testen die niet ras specifiek zijn

H316 Vachtkleur H-locus (Harlekijn)

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier enkel bepaald worden door het uitvoeren DNA-testen.
Het 20S proteasome ß2 subunit (PSMB7) gen is verantwoordelijk voor het Harlekijn vachtpatroon in Duitse doggen. Het gen is ook bekend als de H-locus. Het Harlekijn vachtpatroon is een resultaat van de interactie van het Merle (M-locus) gen en het Harlekijn (H-locus) gen op zwart pigment. Het Harlekijn gen kan het Merle gen modificeren. Het Harlekijn patroon komt alleen tot uiting wanneer op de M-locus tenminste een kopie van het M allel aanwezig is in combinatie met ten minste een kopie van het E of Em allel op de E-locus. Bij honden die niet Merle zijn of alleen rood pigment hebben kan het Harlekijn patroon niet tot uiting komen. Het dominante Merle gen produceert donkere vlekken op een verdunde achtergrond. Indien een Merle hond ook een kopie van het Harlekijn gen heeft, worden de donkere vlekken groter en verdwijnt het pigment uit de achtergrond (deze wordt wit). Het wordt verondersteld dat de mutatie die het Harlekijn patroon in Duitse doggen veroorzaakt in homozygote staat (twee kopieën van de mutatie) embryonale sterfte tot gevolg heeft omdat er geen levende honden die twee kopieën van de mutatie hebben bekend zijn. Dit houdt in dat puppy’s die homozygoot zijn voor de Harlekijn mutatie zich niet ontwikkelen in de baarmoeder en heel vroeg in de embryonale ontwikkeling afsterven. Alle honden met een Harlekijn vachtpatroon hebben daarom slechts een kopie van de Harlekijn mutatie. De test vachtkleur H-locus (Harlekijn) (H316) test de genetische status van de H-locus. Het H-locus heeft twee varianten (allelen), H en N. Honden met kopie van het H allel, in combinatie met tenminste een kopie van zowel het M allel op de M-locus en het E allel op de E-locus, vertonen het Harlekijn vachtpatroon. Twee kopieën van het H allel resulteert in vroege embryonale sterfte. Twee kopieën van het P allel resulteert in vroege embryonale sterfte.

Test specifieke informatie

Sinds 2015 zijn twee merken ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Deense Dog. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben.

Ernst van de aandoening

Kleurvererving en vachtvererving is geen ziekte.