Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

P907 Vachtkleur Agouti

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier enkel bepaald worden door het uitvoeren DNA-testen.

Ieder paard heeft een basiskleur, deze kan zwart, bruin of vos zijn. Het Extensie en Agouti gen controleren deze basiskleuren. Het agouti-gen (A-locus) controleert de distributie van het zwarte pigment. Het pigment kan zich gelijkmatig verdelen of naar de uiteinden van het lichaam (manen, staart, onderbenen en in de oren). Het Agouti gen heeft geen effect op paarden die homozygoot ee zijn voor het Extensie gen, het agouti gen heeft namelijk alleen effect als er zwart pigment aanwezig is. De test vachtkleur Agouti (P907) test de genetische status van het Agouti gen. Het Agouti gen heeft twee varianten (allelen). Het dominante allel A beperkt het zwarte pigment tot de uiteinden van het paard (bijvoorbeeld in bruine en valk kleurige paarden) en het recessieve allel a verdeelt zwart pigment uniform over het hele lichaam Alleen wanneer het paard twee kopieën van het recessieve allel a heeft (homozygoot aa), wordt het zwarte pigment gelijkmatig verdeeld. Het zwarte pigment verdeeld zich naar de uiteinden als ten minste een kopie van het allel A aanwezig is. Alle paarden, ongeacht hun vachtkleur hebben de genetische basis voor de distributie van zwart pigment, dit is echter niet altijd aan de buitenkant zichtbaar. Alle paarden, ongeacht hun vachtkleur hebben de genetische basis voor de distributie van zwart pigment, dit is echter niet altijd aan de buitenkant zichtbaar.

Test specifieke informatie

Deze test maakt onderdeel uit van een combinatiepakket.

Sinds 2015 zijn twee merknamen ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De meeste vachtkleuren en vachttypes zijn normaal gesproken vanaf de geboorte herkenbaar.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur is gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Kleurfactoren vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Genetische kenmerken zijn geen ziekte.

Code P907

Vachtkleur Agouti

€ 50,94 (Inclusief 21% BTW)
€ 42,10 (Excl. BTW)
Aantal