Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

P512 Splashed white 1

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier enkel bepaald worden door het uitvoeren DNA-testen.

Splashed white heet in het Nederlands Witkopbont of Fins bont en is een variabel wit gevlekt patroon, gekenmerkt door een grote bles witte benen, variabele witte vlekken op de buik, een rose huid en vaak blauwe ogen. In andere gevallen zijn de niet gepigmenteerde gebieden heel klein en kunnen ze niet worden onderscheiden van paarden met andere meer subtiele gedepigmenteerde fenotypen. Witkopbont paarden zijn soms doof, hoewel de meeste witkopbont paarden niet doof zijn. Gehoorverlies is het gevolg van het afsterven van noodzakelijke haarcellen, veroorzaakt door het ontbreken van melanocyten in het binnenoor. Hoewel de meerderheid van deze paarden pigment rond de buitenkant van het oor heeft, moet het pigment juist ook in het binnenoor aanwezig zijn om gehoorverlies te voorkomen. Er zijn meerdere mutaties geïdentificeerd die witkopbont veroorzaken. De test Vachtkleur Splashed White/Witkopbont 1 (P594) test de mutatie bekend als SW1 in het MITF gen. Deze test detecteert twee varianten (allelen). Het allel SW1 is dominant. Eén of twee kopieën van het SW1 allel resulteren in witkopbont. Twee kopieën van het O allel resulteren in een letaal wit veulen (OLWS).

Test specifieke informatie

Sinds 2015 zijn twee merken ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De meeste vachtkleuren en vachttypes zijn normaal gesproken vanaf de geboorte herkenbaar.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: American Paint Horse, Appaloosa, IJslander, Minipaard, Quarter Horse, Shetlandpony, Trakehner. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Haar, Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur is gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Kleurfactoren vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Kleurvererving en vachtvererving is geen ziekte.

Code P512

Splashed white 1

€ 50,94 (Inclusief 21% BTW)
€ 42,10 (Excl. BTW)
Aantal