Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

K865 CombiBreed Erfelijke Ziekten

Achtergrond

Dit combinatiepakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op onze website.

Het combinatiepakket bevat de volgende DNA-testen:
K386 Mucopolysaccharidose I
K400 Erfelijke Myopathie (CMS; Cong. Myas. Syndroom)
K504 Periodic paralysis (WNK4 - Hypokalemia)
K597 Bijnier Hyperplasie
K598 Dihydropyrimidinase Deficientie
K599 Hyperlipoproteinaemie
K600 Niemann-Pick Syndroom C
K601 Primary Hyperoxalurie Type II
K640 Gangliosidose, GM2, type II - 1
K641 Vitamine D-deficiency rickets, type I
K646 Gangliosidosis, GM2, GM2A
K647 Gangliosidose, GM2, type II - 2
K649 Hypothyroidism
K650 Mucopolysaccharidose VII
K651 Mucopolysaccharidosis VI
K656 Haemophilia B - 1
K657 Haemophilia B - 2
K711 Polycysteuze Nieren (PKD)
K725 Hypertrofe Cardio Myopathie 1 (HCM1)
K754 Pyruvate Kinase Deficiency (PKDef)
K762 Progressieve Retinale Atrophie (rdAc-PRA)
K793 Bloedgroepbepaling AB (DNA test)
K799 Hypertrofe Cardio Myopathie 3 (HCM3)

Test specifieke informatie

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een Combinatiepakket aan te bieden. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen.

Meerdere HCM-testen zijn beschikbaar voor verschillende rassen. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen. Het is aan de eigenaar om te beslissing welke test wordt uitgevoerd.

Op basis van een recente inventarisatie bij andere laboratoria hebben wij vastgesteld dat de test HCM2 internationaal niet wordt aangeboden. Het is aan de eigenaar om te beslissing welke test wordt uitgevoerd.

Op basis van een recente inventarisatie bij andere laboratoria hebben wij vastgesteld dat de test HCM2 internationaal niet wordt aangeboden. De HCM2 test blijft voorlopig wel verkrijgbaar als losse test.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ernst van de aandoening

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Code K865

CombiBreed Erfelijke Ziekten

€ 70,93 (Inclusief 21% BTW)
€ 58,62 (Excl. BTW)
Aantal