Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

K793 Bloedgroepbepaling AB (DNA test)

Achtergrond

Bloedgroepenonderzoek bij katten is nodig omdat een verschil in de bloedgroepen tussen een poes en een ongeboren kitten gevaar op kan leveren voor jonge kittens. Het risico kan geschat worden door in bloed de factoren van de poes te bepalen. Op basis van de bloedgroepen van poes en potentiële katers kan een inschatting worden gemaakt van het risico op kittensterfte als gevolg van bloedgroepverschillen. Het advies is echter nooit een garantie op het volledig voorkomen van kittensterfte.

Wanneer een kitten met het A serotype (DNA: N/N of N/b) geboren worden uit een moederdier dat het B serotype (DNA: b/b) heeft, kan het kitten overlijden doordat de moedermelk antistoffen bevat tegen het A serotype van het kitten.

Doel van de fokkerij is dus, om te voorkomen dat uit een poes met serotype B (DNA: b/b) nakomelingen geboren worden die het A-serotype (DNA: N/b) kunnen hebben. Daarom is het verstandig om een poes met serotype B (DNA: b/b) te kruisen met een kater met serotype B (DNA: b/b).

Test specifieke informatie

De serologische test geeft tijdens de zwangerschap van een poes aan of deze antilichamen aanmaakt tegen de ongeboren kitten. De DNA test geeft uitsluitsel over het mogelijke risico dat de kittens lopen, op basis van erfelijkheid, voordat de dekking uitgevoerd is. De serologische test en de DNA test zijn los te bestellen.

De erfelijke variatie voor de B bloedgroep bij de kat is in 2007 in wetenschappelijke literatuur beschreven. Dit artikel beschrijft meerdere DNA mutaties. De test is geschikt voor de meeste huiskatten omdat in wilde katten onvoldoende referentiemonsters beschikbaar zijn. In een paar procent van de onderzoeken kan geen uitslag geproduceerd worden. Dit wordt veroorzaakt doordat hierbij erfelijke variatie waargenomen wordt die niet in lijn is met het wetenschappelijke artikel.

De DNA test identificeert katten met het B serotype (twee keer het b allel) en identificeert tevens katten die drager zijn van B (een kopie van het b allel, serotype A of AB). Omdat de DNA test geen onderscheid maakt tussen serotype A of AB, wordt het niet-b allel gerapporteerd als N.

Een poes met het A of AB serotype (DNA: N/N of N/b), kan normaliter veilig gekruist worden met elke kater.

NB. Dit dekadvies is nooit een garantie op het voorkomen van kittensterfte.

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Dit erfelijke kenmerk is gekoppeld aan de antistoffen die in het bloed aanwezig zijn.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Deze test is gevalideerd voor alle rassen behalve Ragdolls en Turkse Angora. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Niet van toepassing

Vererving

Bloedgroepen vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

-

Code K793

Bloedgroepbepaling AB (DNA test)

€ 50,94 (Inclusief 21% BTW)
€ 42,10 (Excl. BTW)
Aantal