Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

K712 Bloedgroepbepaling AB (Serologie)

Achtergrond

Bloedgroepenonderzoek bij katten is nodig omdat een verschil in de bloedgroepen tussen een poes en een ongeboren kitten gevaar op kan leveren voor jonge kittens. Het risico kan geschat worden door in bloed de factoren van de poes te bepalen. Op basis van de bloedgroepen van poes en potentiële katers kan een inschatting worden gemaakt van het risico op kittensterfte als gevolg van bloedgroepverschillen. Het advies is echter nooit een garantie op het volledig voorkomen van kittensterfte.

Wanneer een kitten met het A serotype (DNA: N/N of N/b) geboren worden uit een moederdier dat het B serotype (DNA: b/b) heeft, kan het kitten overlijden doordat de moedermelk antistoffen bevat tegen het A serotype van het kitten.

Doel van de fokkerij is dus, om te voorkomen dat uit een poes met serotype B (DNA: b/b) nakomelingen geboren worden die het A-serotype (DNA: N/b) kunnen hebben. Daarom is het verstandig om een poes met serotype B (DNA: b/b) te kruisen met een kater met serotype B (DNA: b/b).

Test specifieke informatie

De serologische test geeft aan of de poes antilichamen aanmaakt tegen de ongeboren kitten. De DNA test geeft uitsluitsel over het mogelijke risico dat de kittens lopen, op basis van erfelijkheid, voordat de dekking uitgevoerd is.

De serologische en de DNA test zijn los te bestellen. Voor meer informatie over de DNA-test zie K793 Bloedgroepbepaling AB (DNA test).

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Dit erfelijke kenmerk is gekoppeld aan de antistoffen die in het bloed aanwezig zijn.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Bij bloedgroep A en AB van de poes bestaat een minimaal risico op kittensterfte ten gevolge van bloedgroepantagonisme. Bij bloedgroep B van de poes bestaat een risico op kittensterfte ten gevolge van bloedgroepantagonisme.

Vererving

Bloedgroepen vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

-

Code K712

Bloedgroepbepaling AB (Serologie)

€ 53,59 (Inclusief 21% BTW)
€ 44,29 (Excl. BTW)
Aantal