Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

K300 Bloedgroepbepaling (DNA test Ragdoll)

Achtergrond

De bloedgroepen bij de kat worden gekenmerkt door de aanwezigheid of afwezigheid van N-glycolylneuraminic acid (NeuGc) en N-acetylneuraminic acid (NeuAc) op het oppervlakte van de rode bloedcellen. De meest voorkomende bloedgroep type A wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van NeuGc, terwijl bloedgroep type B wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van NeuAc. De zeldzame bloedgroep type AB heeft beiden. De normale versie van CMAH (wilde type) verzorgt de omzetting van NeuAc in NeuGc (Bloedgroep A), welke dominant is over B. Een verlies in de functie van A resulteert in het recessieve b allel. Een verlies in de functie van A resulteert in het recessieve b allel. De vererving van bloedgroep AB is onduidelijk. In Ragdoll katten is recent een mutatie in CMAH vastgesteld die sterk geassocieerd is met bloedgroep AB. Aanwezigheid van zowel NeuGc als NeuAc kan verklaard woren door een verlaagde activiteit van CMAH (aAB/ aAB of aAB/b).

Test specifieke informatie

De test bepaalt de aan- of afwezigheid van een DNA-variant in het CMAH-gen. Deze is gekoppeld met bloedgroep AB in Ragdoll katten en in mindere mate in willekeurige gefokte katten. Het onderscheid tussen bloedgroep A en B is gebaseerd op een tweede DNA-variant welke niet is opgenomen in de test (hiervoor is nog geen wetenschappelijke literatuur beschikbaar). Dit is de allelische serie A> Aab> b. Dit geeft aan, dat de huidige test niet compleet is en dat aanvullende varianten mogelijk in de toekomst in de literatuur worden gepubliceerd.

De genotype / serotype variatie is als volgt:
• A/A - Type A
• A/aAB - Type A
• A/b - Type A
• aAB/aAB - Type AB
• aAB/b - Type AB
• b/b - Type B

AB NIET AANWEZIG:
De geteste AB variant (aAB) is niet aanwezig in het monster. Mogelijke genotypes zijn A/A, A/b, or b/b.

AB HETEROZYGOOT:
De geteste AB variant is heterozygoot aanwezig in het monster. Mogelijke genotypes zijn A/aAB or aAB/b.

AB HOMOZYGOOT:
De geteste AB variant is homozygoot aanwezig in het monster. Mogelijke genotypes zijn aAB/ aAB.

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

Dit erfelijke kenmerk is gekoppeld aan de antistoffen die in het bloed aanwezig zijn.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Ragdoll. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Bij bloedgroep A en AB van de poes bestaat een minimaal risico op kittensterfte ten gevolge van bloedgroepantagonisme. Bij bloedgroep B van de poes bestaat een risico op kittensterfte ten gevolge van bloedgroepantagonisme.

Vererving

Bloedgroepen vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

-

Code K300

Bloedgroepbepaling (DNA test Ragdoll)

Niet verkrijgbaar via de webshop, neem s.v.p. contact met ons op.
Vraag informatie