Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H898 Osteochondrodysplasie (OC)

Achtergrond

Osteochondrodysplasie (OC), ook bekend als Pseudoachondroplastische Dysplasie, is een erfelijke ziekte die abnormale foetale skeletrijping veroorzaakt. Het is een vorm van skeletachtige dwerggroei.

Een oorzakelijke mutatie die verantwoordelijk was voor de ziekte werd geïdentificeerd in het SLC13A1-gen voor de Miniature Poodle. Dit gen codeert normaal gesproken een eiwit dat zorgt voor het transport van mineralen in het zich ontwikkelende bot. Een mutatie in het SLC13A1-gen verstoort de overgang van kraakbeen naar bot. Dit veroorzaakt afwijkende ontwikkelingen van het skeletstelsel zoals hoekige bewegingen waarbij de achterpoten uit elkaar gaan staan, verkorte en verbogen botten, vergrote ribben, afvlakking van de ribbenkast, onderbeet en langwerpige/misvormde poten die op klompvoeten lijken.

De ernstige stijfheid van de ledematen neemt af naarmate de pup ouder wordt. Helaas blijft de mobiliteit van de honden beperkt en resulteert meestal in artritis.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze afwijking leidt tot afwijkingen in de opbouw van botten en het skelet.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Miniatuur en Toy Poedel. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code H898

Osteochondrodysplasie (OC)

€ 50,94 (Inclusief 21% BTW)
€ 42,10 (Excl. BTW)
Aantal