Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H893 Adult Onset Deafness (AOD)

Achtergrond

Adult Onset Deafness (AOD) veroorzaakt gehoorverlies bij jong volwassenen. Het verschijnt op de leeftijd van 3-5 jaar. Dit is eerder dan normaal voor oudere honden (8-10 jaar). Deze aandoening is vergelijkbaar met die bij mensen. Het is moeilijk te zeggen wanneer de doofheid precies ontstaat. De meeste eigenaren herkennen het niet meteen omdat de hond het gehoorverlies begint te compenseren door naar de non-verbale taal van de eigenaar te kijken. Symptomen van AOD zijn onder andere geen reactie op geluiden, geen reactie wanneer het dier bij naam wordt geroepen en moeilijk te ontwaken zijn.

Test specifieke informatie

Deze test is gebaseerd op een genoombrede associatiestudie waarin meerdere DNA-varianten in de buurt van het usp31-gen op chromosoom 6 werden ontdekt die gerelateerd zijn aan Early Adult Onset Deafness (EAOD) bij de Border Collie. Deze DNA-varianten zijn een “risicofactor”. VHLGenetics test alleen op de DNA-variant die is gepubliceerd met het “hoogste risico”. De exacte mutatie(s) die AOD/EOAD veroorzaken bij de Border Collie en/of andere rassen moeten nog worden vastgesteld.

Leeftijd

‘Late onset’ – Deze term geeft aan, dat de ziekte op latere leeftijd ontstaat. De benaming ‘late onset’ vormt de tegenhanger van ‘early onset’, waarbij een ziekte op jongere leeftijd ontstaat. Vaak bestaan bij aandoeningen meerdere onderliggende mutaties.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kenmerk of ziekte van de zintuigen (oren, ogen).

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Border Collie. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code H893

Adult Onset Deafness (AOD)

€ 50,94 (Inclusief 21% BTW)
€ 42,10 (Excl. BTW)
Aantal