Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H892 Leuco-Encephalomyelopathy (LEMP)

Achtergrond

Leuko-encefalomyelopathie (LEMP) is een recessief erfelijke neurologische aandoening die wordt veroorzaakt door een mutatie die is geïdentificeerd in het NAPEPLD-gen. Het is een zeldzame aandoening waarbij honden op jonge leeftijd verlamd raken. De stof myeline wordt beïnvloedt door LEMP in het centrale zenuwstelsel. Een abnormale structuur van myeline veroorzaakt kortsluiting in de geleiding van de zenuwen. Hierdoor worden zenuwimpulsen niet meer doorgegeven aan de hersenen zodra ze het ruggenmerg binnendringen. En vice versa. Het lichaam raakt in de war en de bewegingen van de honden worden extreem ongecoördineerd en verstoord.

Leuko-encefalomyelopathie wordt geïdentificeerd door langzaam verslechterende loopafwijkingen (zoals slepen met de poten) en een karakteristiek patroon op MRI. Honden met LEMP kunnen binnen een paar maanden steeds immobieler worden als de ziekte zich in het progressieve klinische beloop bevindt. In de laatste fase zullen aangetaste honden volledig verlamd raken en uiteindelijk sterven.

Tot nu toe is er geen effectieve behandeling gevonden voor deze ziekte. In de meeste gevallen hebben aangetaste honden geen pijn, maar zijn ze beperkt in hun dagelijks leven.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Eigenschap of ziekte van hersenen en zenuwstelsel.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Leonberger. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

Een dier kan vrij zijn en heeft in dat geval twee gezonde allelen. Dit dier zal bij gebruik in de fokkerij geen afwijkingen krijgen en kan de mutatie niet doorgeven aan de volgende generatie. Een dier is drager en heeft een gezond allel en een defect allel. Het dier zal het mutante (defecte) allel aan de helft van zijn nakomelingen doorgeven. Dragers kunnen in een aantal gevallen zelf ook last hebben van het defecte allel, maar zullen in de regel geen symptomen hebben. Dragers zullen in de regel niet ziek worden.

Een dier is lijder en heeft dus twee defecte allelen. Lijders geven het afwijkende allel door aan al hun nakomelingen in de volgende generatie en krijgen zelf symptomen die horen bij de ziekte.

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, recessieve, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot).

Dragers kunnen de mutatie verspreiden in de populatie zonder dat ze zelf de symptomen hebben. Hierdoor is met name het aantonen van dragers van groot belang om verspreiding te voorkomen.

Ernst van de aandoening

-

Code H892

Leuco-Encephalomyelopathy (LEMP)

€ 50,94 (Inclusief 21% BTW)
€ 42,10 (Excl. BTW)
Aantal