Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H641 Laryngeale verlamming (LP)

Achtergrond

Laryngeale verlamming (LP) bij honden is een aandoening waarbij de functie van zenuwen en spieren die de bewegingen van een of beide arytenoïde kraakbeenderen van het strottenhoofd regelen, aangetast, en in plaats van openen tijdens aspiratie en sluiten tijdens slikken, blijven de arytenoïden stationair in een enigszins neutrale positie. Er is een brede reeks aan niet-erfelijke en erfelijke vormen van LP in honden. Een van de meest voorkomende vormen van laryngeale verlamming ontwikkelt zich bij oudere honden van middelgrote tot grote rassen. Deze idiopathische laryngeale verlamming bleek het meest zichtbare symptoom te zijn van een langzaam voortschrijdende polyneuropathie van de ouderdom en wordt nu geriatrische laryngeale verlamming polyneuropathie (GOLPP) genoemd. De diagnose van LP is gebaseerd op klinische symptomen die elkaar kunnen overlappen bij verschillende larynxaandoeningen. Een genetische studie uitgevoerd op Miniatuur Bull Terriers heeft geleid tot de identificatie van een belangrijke genetische risicofactor voor een vroege vorm van LP bij dit ras. Het niet-functionerende recessieve risico allel resulteert uit een insertie uit het RAPGEF6 gen. Homozygotie voor deze insertie leidde tot een ongeveer 10- tot 17-voudig verhoogd risico op LP. Echter, de genotype-fenotype-associatie is niet perfect, wat kan duiden op een complexe vorm van overerving, waarbij andere genetische en omgevingsfactoren bijdragen aan het ontwikkelen van de ziekte. Het risico allel was exclusief gevonden in Miniatuur Bull Terriers en Bull Terriers.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte is aanwezig in het hele lichaam, maar veroorzaakt met name een effect aan de grote organen zoals maag, darmen, lever en / of nieren. In een aantal gevallen tast de ziekte maar een enkel orgaan aan.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Bull Terriër, Miniatuur Bull Terrier. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor deze DNA test accepteren we alleen het volgende materiaal: Swab, Weefsel, Bloed-EDTA, Bloedheparine, Sperma. Neem contact op met Dr. Van Haeringen Laboratorium als je graag nog andere materialen wil indienen.

Resultaat

De ziekte is van multifactoriële oorsprong, wat betekent dat de symptomen een combinatie zijn van zowel genetische factoren als van het milieu. Deze marker vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op deze ziekte.

Vererving

Dit is een multifactoriële aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren.

Ernst van de aandoening

-

Code H641

Laryngeale verlamming (LP)

€ 63,84 (Inclusief 21% BTW)
€ 52,76 (Excl. BTW)
Aantal