Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H477 CombiBreed FCI Rasgroep 04

Achtergrond

Dit combinatiepakket CombiBreed Rasgroep 04 is bestemd voor honden binnen de FCI Rasgroep 4, Dashonden. Dit combinatiepakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. Dieren van elke leeftijd kunnen getypeerd worden. Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op onze website.

We bieden de mogelijkheid aan om de test H398 combinatiepakket Partnerlab voor een gereduceerd tarief te bestellen. Deze aanbieding is alleen geldig voor bestellingen in de webshop op voorwaarde dat beide testen tegelijkertijd voor hetzelfde dier besteld worden.

Het Combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:
H324 FBN2
H372 PRA crdPRA
H418 Mucopolysaccharidose Type IIIa
H421 Heuplaxiteit 2
H431 Osteogenesis imperfecta 2
H435 Factor VII Deficiëntie
H494 Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) 1
H499 Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) 2
H766 crd4-PRA (voorheen cord1-PRA)
H811 Hyperuricemie (HUU)
H919 Heuplaxiteit 1

Test specifieke informatie

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een Combinatiepakket aan te bieden. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen.

In aansluiting op de genoemde strategie zijn CombiBreed pakketten samengesteld per Rasgroep en niet per individueel ras.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
• De toegepaste hoogwaardige technologie brengt logistieke efficiëntie binnen ons laboratorium. Hierdoor kunnen we de CombiBreed combinatiepakketten aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs.
• De CombiBreed Rasgroep pakketten bevatten DNA-testen die aanwezig zijn in minimaal één ras binnen die rasgroep. Bij publicatie van een DNA-test door de wetenschap wordt aangegeven voor welk hondenras de genetische variatie gevalideerd is.
• Ervaring leert dat een genetische variatie in nauwverwante rassen voorkomt, hoewel dit slechts in één ras wetenschappelijk gepubliceerd is. Mutaties die in één ras beschreven zijn, kunnen ook in andere (nauwverwante) rassen voorkomen. Het voorkomen van deze variatie in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren.
• Ons assortiment DNA-testen wordt een aantal keer per jaar herzien en uitgebreid. De nieuw beschikbare testen worden direct vermeld in onze webshop.
• Wij verzoeken u ons te melden wanneer het ras van uw hond niet vermeld staat bij het overzicht van rassen (via ons contactformulier).

Een actueel overzicht van de genetische varianten in een ras kan vastgesteld worden door een CombiBreed pakket aan te vragen. Waardevolle informatie over voorheen niet bekende genetische variatie wordt regelmatig gevonden met behulp van onze CombiBreed testen. Echter, uiteindelijk beslist de opdrachtgever welk pakket testen uitgevoerd wordt.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Kortharige Teckel, Langharige Teckel, Miniatuur Smoothhaired Teckel, Ruwharige Teckel, Teckel. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ernst van de aandoening

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Code H477

CombiBreed FCI Rasgroep 04

€ 66,55 (Incl. 21% BTW)
€ 55,00 (Excl. BTW)
Aantal