H476 CombiBreed FCI Rasgroep 03

Achtergrond

Dit Combinatiepakket CombiBreed Rasgroep 03 is bestemd voor honden binnen de FCI Rasgroep 3, Terriers. Dit pakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd. Het Combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:
H303 Spinocerebellar ataxie
H312 Craniomandibulaire Osteopathie
H357 Cone Rod Dystrofie 1 (crd1)
H358 Cone Rod Dystrofie 2 (crd2)
H360 Galblaas Mucocelie
H363 Hyperkeratosis, epidermolytisch
H421 Heuplaxiteit 2
H423 SCID
H485 Congenitaal Hypothyroidisme (CHG) 2
H488 Congenitaal Hypothyroidisme (CHG) 3
H492 Hyperkeratose, palmoplantaire
H509 Polycysteuze Nieren (PKD1)
H699 Erfelijk Cataract 2 (HC) - HSF4
H724 L2-HGA
H744 Von-Willebrands Disease Type 3
H804 Cerebellaire Ataxie / NCL-A
H811 Hyperuricemie (HUU)
H849 Primaire Lens Luxatie (PLL)
H919 Heuplaxiteit 1

Het kan voorkomen dat één of twee testen uit het combinatiepakket geen resultaat geven. Doordat we het combinatiepakket tegen een zeer laag tarief aanbieden is het kostentechnisch niet mogelijk een marker te hertesten om alsnog een resultaat te krijgen.

Als een DNA test heel belangrijk voor u is, raden wij aan om de test los te bestellen via de webshop.

Als een DNA test heel belangrijk voor u is, raden wij aan om de test los te bestellen via de webshop.

Test specifieke informatie

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een Combinatiepakket aan te bieden. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen.

In aansluiting op de genoemde strategie zijn CombiBreed pakketten samengesteld per Rasgroep en niet per individueel ras.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
De toegepaste hoogwaardige technologie brengt logistieke efficiëntie binnen ons laboratorium.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
• De CombiBreed Rasgroep pakketten bevatten DNA-testen die aanwezig zijn in minimaal één ras binnen die rasgroep. Bij publicatie van een DNA-test door de wetenschap wordt aangegeven voor welk hondenras de genetische variatie gevalideerd is.
• Ervaring leert dat een genetische variatie in nauwverwante rassen voorkomt, hoewel dit slechts in één ras wetenschappelijk gepubliceerd is. Mutaties die in één ras beschreven zijn, kunnen ook in andere rassen voorkomen. Het voorkomen van deze variatie in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren.
• Ons assortiment DNA-testen wordt een aantal keer per jaar herzien en uitgebreid. De nieuw beschikbare testen worden direct vermeld in onze webshop.
• Wij verzoeken u ons te melden wanneer het ras van uw hond niet vermeld staat bij het overzicht van rassen (via ons contactformulier).

Een actueel overzicht van de genetische varianten in een ras kan vastgesteld worden door een CombiBreed pakket aan te vragen. Het uitvoeren van testen die niet specifiek voor een ras is, kan mogelijk waardevolle informatie genereren voor de toekomst. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever welk pakket testen uitgevoerd wordt.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: American Staffordshire Terrier (AmStaff), Bedlington Terrier, Cairn Terrier, Foxterrier, Glen of Imaal Terrier, Jack Russell Terrier, Kerru Blue Terrier, Manchester Terrier, Scottish Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Terriër, Westhighland White Terrier . Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Swab, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ernst van de aandoening

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Code H476

CombiBreed FCI Rasgroep 03

€ 66,55 (Incl. 21% BTW)
€ 55,00 (Excl. BTW)
Aantal