Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H474 CombiBreed FCI Rasgroep 01

Achtergrond

Dit combinatiepakket CombiBreed Rasgroep 01 is bestemd voor honden binnen de FCI Rasgroep 1, Herdershonden en Veedrijvers. Dit pakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd.

Het combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:
H306 Multifocale Retinopatie 3 (cmr3) 1
H307 Multifocale Retinopatie 3 (cmr3) 2
H324 FBN2
H360 Galblaas Mucocelie
H367 IGS (Selectieve Cobalamine Malabsorptie) 2
H414 Primaire Ciliary Dyskinesia
H421 Heuplaxiteit 2
H484 CLAD, Type III
H487 Brachyurie (Bobtail)
H489 Dermatofibrose
H498 Myotonia Congenita 2
H677 Von-Willebrands Disease Type 1
H721 Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) 5
H728 CSNB (Congenital Stationary Night Blindness)
H745 X-SCID
H748 Mucopolysaccharidose Type VII
H752 Gray Collie Syndroom (Cyclische Neutropenie)
H770 rcd3 PRA
H787 Trapped Neutrophil Syndrome (TNS)
H809 Erfelijk Cataract (HC) - HSF4
H811 Hyperuricemie (HUU)
H849 Primaire Lens Luxatie (PLL)
H871 CMR1 (Canine Multifocal Retinopathy)
H872 Hypofysaire dwerggroei
H915 gPRA
H919 Heuplaxiteit 1

Test specifieke informatie

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een Combinatiepakket aan te bieden. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen.

In aansluiting op de genoemde strategie zijn CombiBreed pakketten samengesteld per Rasgroep en niet per individueel ras.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
• De toegepaste hoogwaardige technologie brengt logistieke efficiëntie binnen ons laboratorium. Hierdoor kunnen we de CombiBreed combinatiepakketten aanbieden voor een zeer aantrekkelijke prijs.
• De CombiBreed Rasgroep pakketten bevatten DNA-testen die aanwezig zijn in minimaal één ras binnen die rasgroep. Bij publicatie van een DNA-test door de wetenschap wordt aangegeven voor welk hondenras de genetische variatie gevalideerd is.
• Ervaring leert dat een genetische variatie in nauwverwante rassen voorkomt, hoewel dit slechts in één ras wetenschappelijk gepubliceerd is. Mutaties die in één ras beschreven zijn, kunnen ook in andere (nauwverwante) rassen voorkomen. Het voorkomen van deze variatie in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren.
• Ons assortiment DNA-testen wordt een aantal keer per jaar herzien en uitgebreid. De nieuw beschikbare testen worden direct vermeld in onze webshop.
• Wij verzoeken u ons te melden wanneer het ras van uw hond niet vermeld staat bij het overzicht van rassen (via ons contactformulier).

Een actueel overzicht van de genetische varianten in een ras kan vastgesteld worden door een CombiBreed pakket aan te vragen. Waardevolle informatie over voorheen niet bekende genetische variatie wordt regelmatig gevonden met behulp van onze CombiBreed testen. Echter, uiteindelijk beslist de opdrachtgever welk pakket testen uitgevoerd wordt.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Bearded Collie, Belgische Herder, Bobtail, Border Collie, Bouvier des Flandres, Briard, Cardigen Welsh Corgi, Collie, Duitse Herder, Kuvasz, Lancashire Heeler, Miniature American Shepherd, Mudi, Old English Sheepdog, Poolse Owczarek Nizinny (Polski Owczarek Nizinny - PON), Pyrenese Herder, Rough Collie, Saarloos Wolfhond, Schapendoes, Schipperke, Sheltie, Smooth Collie, Tsjechoslowaakse Wolfhond, Wäller, Welsh Corgi, Welsh Corgi Pembroke, Witte Zwitserse Herder (Berger Blanc Suisse). Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Swab, Sperma, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ernst van de aandoening

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Code H474

CombiBreed FCI Rasgroep 01

€ 114,35 (Inclusief 21% BTW)
€ 94,50 (Excl. BTW)
Aantal