H474 CombiBreed FCI Rasgroep 01

Achtergrond

Dit Combinatiepakket CombiBreed Rasgroep 01 is bestemd voor honden binnen de FCI Rasgroep 1, Herdershonden en Veedrijvers. Dit pakket bevat meerdere DNA-markers voor een aantal kenmerken en ziekten. De DNA-markers kunnen getypeerd worden op dieren in elke leeftijd. Het Combinatiepakket bevat de volgende DNA-markers:
H306 Multifocale Retinopatie 3 (cmr3) 1
H307 Multifocale Retinopatie 3 (cmr3) 2
H360 Galblaas Mucocelie
H367 IGS (Selectieve Cobalamine Malabsorptie) 2
H414 Primaire Ciliary Dyskinesia
H421 Heuplaxiteit 2
H434 Dilated Cardiomyopathy (DCM)
H484 CLAD, Type III
H487 Brachyurie (Bobtail)
H489 Dermatofibrose
H498 Myotonia Congenita 2
H721 Neuronal ceroid lipofuscinosis (NCL) 5
H728 CSNB (Congenital Stationary Night Blindness)
H745 X-SCID
H748 Mucopolysaccharidose Type VII
H752 Gray Collie Syndroom (Cyclische Neutropenie)
H770 rcd3 PRA
H787 Trapped Neutrophil Syndrome (TNS)
H809 Erfelijk Cataract (HC) - HSF4
H811 Hyperuricemie (HUU)
H849 Primaire Lens Luxatie (PLL)
H871 CMR1 (Canine Multifocal Retinopathy)
H872 Hypofysaire dwerggroei
H915 gPRA
H919 Heuplaxiteit 1

Het kan voorkomen dat één of twee testen uit het combinatiepakket geen resultaat geven. Doordat we het combinatiepakket tegen een zeer laag tarief aanbieden is het kostentechnisch niet mogelijk een marker te hertesten om alsnog een resultaat te krijgen.

Als een DNA test heel belangrijk voor u is, raden wij aan om de test los te bestellen via de webshop.

Als een DNA test heel belangrijk voor u is, raden wij aan om de test los te bestellen via de webshop.

Test specifieke informatie

Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. (VHL) initieert een strategie voor genetische vooruitgang, door meerdere DNA-markers in een Combinatiepakket aan te bieden. Deze mogelijkheden zijn ontstaan vanuit technische aanpassingen in de uitvoering van DNA-testen.

In aansluiting op de genoemde strategie zijn CombiBreed pakketten samengesteld per Rasgroep en niet per individueel ras.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
De toegepaste hoogwaardige technologie brengt logistieke efficiëntie binnen ons laboratorium.

Waarom CombiBreed pakketten per rasgroep?
• De CombiBreed Rasgroep pakketten bevatten DNA-testen die aanwezig zijn in minimaal één ras binnen die rasgroep. Bij publicatie van een DNA-test door de wetenschap wordt aangegeven voor welk hondenras de genetische variatie gevalideerd is.
• Ervaring leert dat een genetische variatie in nauwverwante rassen voorkomt, hoewel dit slechts in één ras wetenschappelijk gepubliceerd is. Mutaties die in één ras beschreven zijn, kunnen ook in andere rassen voorkomen. Het voorkomen van deze variatie in andere rassen wordt vastgesteld door laboratoria die de testen uitvoeren.
• Ons assortiment DNA-testen wordt een aantal keer per jaar herzien en uitgebreid. De nieuw beschikbare testen worden direct vermeld in onze webshop.
• Wij verzoeken u ons te melden wanneer het ras van uw hond niet vermeld staat bij het overzicht van rassen (via ons contactformulier).

Een actueel overzicht van de genetische varianten in een ras kan vastgesteld worden door een CombiBreed pakket aan te vragen. Het uitvoeren van testen die niet specifiek voor een ras is, kan mogelijk waardevolle informatie genereren voor de toekomst. Uiteindelijk beslist de opdrachtgever welk pakket testen uitgevoerd wordt.

Leeftijd

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van een test is voor een groot deel afhankelijk van de logistiek naar het laboratorium. Na ontvangst van het monster op de testlocatie kunt u het resultaat normaal gesproken binnen 10 werkdagen verwachten. Voor testen die uitgevoerd worden door een Partnerlab geldt een langere levertijd

Locatie van ziekte of kenmerk

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Australian Cattle Dog, Australian Shepherd, Australian Stumpy Tail Cattle Dog, Bearded Collie, Bobtail, Border Collie, Bouvier des Flandres (Vlaamse Koehond), Briard, Cardigen Welsh Corgi, Collies, Duitse Herder, Hongaarse Herdershond Mudi, Kuvasz, Lancashire Heeler, Lapponian Herder, Miniature American Sheperd, Old English Sheepdog, Pembroke Welsh Corgi, Polski Owczarek Nizinny (PON), Saarloos Wolfhond , Schapendoes, Schipperke, Sheltie, Tsjechoslowaakse wolfhond, Wäller, Welsh Corgi, Zwitserse Witte Herderhond (Berger Blank Suisse), Belgische Herder, Smooth Collies, Rough Collies, Pyrenese Berghond. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Swab, Sperma, Weefsel. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Vererving

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Ernst van de aandoening

Informatie over individuele testen is elders beschikbaar op deze website.

Code H474

CombiBreed FCI Rasgroep 01

€ 66,55 (Incl. 21% BTW)
€ 55,00 (Excl. BTW)
Aantal