Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H438 Polycythemie

Achtergrond

Polycytemie is een bloedaandoening die wordt gekenmerkt door een abnormale toename van het aantal rode bloedcellen in het bloed. De frequentie van Polycetemie is waarschijnlijk gebaseerd op een onderschatting, omdat de vage symptomen niet altijd herkend worden of toegeschreven worden aan andere ziekten.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte heeft een effect op de samenstelling van het bloed, waarbij de stolling aangetast wordt.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Deze mutaties worden niet doorgegeven aan volgende generaties.

Vererving

De mutatie in het JAK2 gen bij de hond ontstaat uit zichzelf tijdens het leven van een dier. De mutatie resulteert in een verhoogde activatie van JAK2 waardoor polycythemie ontstaat. Bij mensen is een identieke mutatie verantwoordelijk voor 90% van de gevallen van polycythemia vera. Heterozygotie voor deze mutatie is voldoende om polycythemie te veroorzaken, wat een dominante vererving suggereert.

Ernst van de aandoening

-

Code H438

Polycythemie

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal