Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H434 Dilated Cardiomyopathy (DCM)

Achtergrond

Dilated cardiomyopathy (DCM), de meest voorkomende vorm van cardiomyopathie leidt vaak tot hartfalen en plotse dood.

Test specifieke informatie

Verschillende risicofactoren voor DCM zijn besproken in de wetenschappelijke gemeenschap. Sommige varianten van DCM lijken alleen voor te komen in specifieke families, wat een indicatie kan zijn van een recente mutatievorming. Echter, op basis van wetenschappelijke informatie, lijkt de PKD4 mutatie die beschreven is in de Doberman niet in alle familielijnen een effect te hebben.

Leeftijd

Het erfelijke kenmerk is continu aanwezig, en zal steeds waarneembaar zijn.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte resulteert in hartfalen.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Doberman Pinscher, Dobermann. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Swab, Sperma. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

De ziekte is van multifactoriële oorsprong, wat betekent dat de symptomen een combinatie zijn van zowel genetische factoren als van het milieu. Deze marker vormt een onderdeel van een aantal erfelijke factoren die invloed hebben op deze ziekte.

Vererving

Dit is een multifactoriële aandoening. Een aandoening is multifactorieel indien deze veroorzaakt wordt door het samenspel van een genetische (overerfbare) component en omgevingsfactoren.

Ernst van de aandoening

-

Code H434

Dilated Cardiomyopathy (DCM)

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal