Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H354 Vachtkleur Panda White Spotting

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier alleen worden bepaald met behulp van DNA-testen.

Een mutatie in het KIT-gen is geassocieerd met witte aftekeningen in Duitse herdershonden, dit patroon is ook bekend als Panda White Spotting. De mutatie is zeer recent ontstaan bij een teefje dat in 2000 geboren werd. Het gen voor witte aftekeningen is bekend als S-locus (MITF-Gen), echter deze mutatie bij de Duitse herders zit in een ander gen dan de mutatie die witte aftekeningen bij andere hondenrassen veroorzaakt. De mutatie veroorzaakt witte aftekeningen in het gezicht, op de ledematen, buik, nek en punt van de staart. Het wit is vooral geconcentreerd naar het voorste gedeelte van de hond en vergelijkbaar met het “Irish spotting” patroon. De hoeveelheid wit varieert van hond tot hond. Het wordt verondersteld dat de mutatie die het Panda White Spotting patroon in Duitse herders veroorzaakt in homozygote staat (twee kopieën van de mutatie) embryonaal sterfte tot gevolg heeft omdat er geen levende honden met dit patroon en twee kopieën van de mutatie bekend zijn. Dit houdt in dat puppy’s die homozygoot zijn voor de Panda White mutatie zich niet ontwikkelen in de baarmoeder en heel vroeg in de embryonale ontwikkeling afsterven. Honden die heterozygoot zijn (een kopie van de mutatie) hebben geen gezondheidsproblemen die met het Panda White patroon geassocieerd kunnen worden. Dit gen heeft twee varianten (allelen), P en N. Het allel P is dominant. Honden die een kopie van het P allel hebben vertonen het Panda White patroon. Twee kopieën van het P allel resulteert in vroege embryonale sterfte.

Test specifieke informatie

Sinds 2015 zijn twee merken ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars.
Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op www.combibreed.com.

Leeftijd

De meeste vachtkleuren en vachttypes zijn normaal gesproken vanaf de geboorte herkenbaar.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Belgische Herder, Duitse Herder, Hollandse Herder. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Sperma, Weefsel, Swab, Genotek Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur en vachttype zijn gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Vachtkleuren en vachttypes vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Kleurvererving en vachtvererving is geen ziekte.

Code H354

Vachtkleur Panda White Spotting

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal