Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H342 Polyneuropatie 4 (LPN2)

Achtergrond

Erfelijke Polyneuropathy is een heterogene groep van ziekten die van invloed zijn op het perifere zenuwstelsel. Bij de Leonberger rassen kunnen klinische factoren starten van minder dan 1 jaar tot 11 jarige leeftijd. Honden met LPN1 stoornis hebben meetal een ernstiger en en sneller verloop van de ziekte. Dit suggereert het bestaan van ten minste twee verschillende polyneuropatieën in het ras. Een waarschijnlijk oorzakelijke mutatie voor een tweede vorm van de erfelijke ziekte met een breder scala bij aanvang, LNPN2 genaamd, werd gevonden in het GJA9 gen. Dit gen codeert een eiwit dat een belangrijk component is van de perifere gemyeliniseerde zenuwvezels. De overerving van LPN2 is niet volledig dominant.

Test specifieke informatie

-

Leeftijd

De ziekte ontstaat op verschillende leeftijden, waarbij niet bij voorbaat in te schatten is op welke leeftijd de eerste symptomen waargenomen kunnen worden. Verschillen kunnen ook optreden binnen nestgenoten, en tussen rassen.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Deze ziekte is aanwezig in het hele lichaam, maar veroorzaakt met name een effect aan de grote organen zoals maag, darmen, lever en / of nieren. In een aantal gevallen tast de ziekte maar een enkel orgaan aan.

Ras afhankelijkheid

Deze test is rasafhankelijk en beschikbaar voor de volgende rassen: Leonberger. Aanvullende achtergrondinformatie is beschikbaar in de FAQ

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Bloed EDTA, Bloed Heparine, Weefsel, Sperma, Swab. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vererving

Dit kenmerk vererft op een autosomale, dominante, manier. Dit betekent, dat een dier vrij kan zijn (homozygoot normaal), lijder (homozygoot afwijkend) of drager (heterozygoot). Dragers en lijders zullen beiden de symptomen van de mutatie hebben.

Ernst van de aandoening

-

Code H342

Polyneuropatie 4 (LPN2)

€ 57,48 (Inclusief 21% BTW)
€ 47,50 (Excl. BTW)
Aantal