Dr. van Haeringen Laboratorium B.V.

H326 Vachtkleur Piebald (bont)

Achtergrond

Gedurende de laatste decennia hebben een groot aantal wetenschappelijke publicaties de genetische principes van vachtkleur en vachtvariatie beschreven. Vachtkleur en vachtvariatie worden beïnvloed door verschillende erfelijke factoren. De DNA-testen zijn gebaseerd op fysiologische effecten in het lichaam, waar de produktie en distributie van pigmenten resulteert in verschillende vachtkleurvarianten. In een aantal gevallen kan de vachtkleur van een dier alleen worden bepaald met behulp van DNA-testen.

De witte vlekken patronen die bij veel honden rassen voorkomen hebben niet allen dezelfde genetische achtergrond. Het Microphthalmia Associated Transcription Factor gen (MITF gen) is geassocieerd met veel witte vlekken patronen. Dit gen is ook bekend als het S-locus. Er zijn drie patronen die de meerderheid van alle witte vlekken patronen beschrijven. Een patroon, “Irish spotting” genaamd, is een symmetrisch patroon met witte markeringen op de onderkant, hals, snuit en/of bles en komt tot uiting in rassen als Boston Terrier, Corgi, Bernese Mountain dog en Basenji. Een ander patroon met minder symmetrische vlekken, waarbij willekeurige witte vlekken op het lichaam voorkomen wordt vaak piebald of parti genoemd en komt voor bij diverse rassen zoals de Beagle en Fox terrier. Het derde voornaamste patroon wordt extreem wit genoemd en resulteert in een hond die bijna volledig wit is, vaak met wat kleur op het hoofd. Daarnaast is er nog een patroon genaamd mantel, dit patroon lijkt op Irish spotting maar heeft meer wit richting de dij en naar de romp en komt voor bij Deense doggen. Een ander patroon dat vergelijkbaar is met Irish spotting wordt flash of pseudo-Irish genaamd en komt bij Boxers voor.

Een mutatie die gevonden is in het MITF gen is geassocieerd met het piebald patroon in meer dan 25 verschillende honden rassen. De test vachtkleur Piebald (bont) (H326) test de genetische status van deze mutatie. Dit resulteert in twee varianten (allelen). Het allel N produceert geen piebald patroon, honden met twee kopieën van het allel N vertonen geen piebald patroon. Het S allel is geassocieerd met het piebald patroon, echter de hoeveelheid witte vlekken varieert van ras tot ras en tussen individuen binnen een ras. In veel rassen zoals Collie, Deense dog, Italiaanse Greyhound, Shetland Sheepdog, Boxer and Bull Terrier heeft piebald een dosis-afhankelijk effect. Bij deze rassen is het allel S semi-dominant. Een kopie van het S allel (S/N) resulteert in een beperkt witte vlekken patroon. Honden die twee kopieën van het S allel hebben (S/S) vertonen meer extreem wit met alleen kleur op het hoofd en wellicht een vlek op het lichaam. Bij Boxers en Bull Terriers zijn honden die twee kopieën van het S allel hebben (S/S) compleet wit terwijl honden die maar een kopie van het S allel hebben (N/S) het mantel patroon vertonen (bij deze rassen wordt dit flash genoemd). In deze rassen blijken echter nog andere onbekende mutaties aanwezig te zijn die invloed op de hoeveelheid wit hebben. In sommige andere rassen is het S allel recessief en in deze rassen zijn twee kopieën nodig voor het piebald patroon

Test specifieke informatie

Sinds 2015 zijn twee merken ontwikkeld. CombiGen® is vooral gericht op dierenartsen, terwijl CombiBreed® vooral gericht is op fokkers en/of eigenaars. Gedetailleerde informatie over vachtkleuren en vachtvariatie vindt u op elders op www.combibreed.com.

Leeftijd

De symptomen worden ontwikkeld op jonge leeftijd. Binnen enkele uren tot maximaal enkele weken na de geboorte kunnen de kenmerken die horen bij deze DNA-varianten waargenomen worden.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van testen is van meerdere factoren afhankelijk, zoals de transportduur van uw monster naar de testlocatie, de testmethode(n) en of de testen in zijn geheel of een deel daarvan door een buitenlands partnerlaboratorium of patenteigenaar uitgevoerd worden.

De doorlooptijd van testen die in onze eigen laboratoria uitgevoerd worden is normaal gesproken 10 werkdagen na ontvangst van het monster bij het test laboratorium (VHL, VHP of Certagen). Voor testen die door een partnerlaboratorium (een zgn. “partner lab test”) of patenteigenaar uitgevoerd worden is dit minimaal 20 werkdagen na ontvangst van uw monster. Omdat de transportduur naar onze buitenlandse partner laboratoria of patenteigenaar sterk kan variëren door factoren die we niet kunnen beïnvloeden, is dit slechts een ruwe indicatie.

LET OP!
Soms kan het nodig zijn dat uw monster opnieuw moet worden getest. Dit noemen wij een hertest. In dat geval zal uiteraard de doorlooptijd toenemen.

Locatie van ziekte of kenmerk

Kleurvarianten en vachtvarianten zijn meestal zichtbaar aan de buitenzijde van een dier. Meerdere genetische factoren kunnen verborgen zijn onder de zichtbare variatie.

Ras afhankelijkheid

Voor deze test worden monsters van alle rassen geaccepteerd.

Monster materiaal

Voor dit onderzoek worden de volgende materialen geaccepteerd: Weefsel, Swab, Sperma, Bloed EDTA, Bloed Heparine. Indien u ander materiaal wenst in te sturen adviseren wij u eerst contact met het Dr. Van Haeringen Laboratorium op te nemen.

Resultaat

Vachtkleur en vachttype zijn gebaseerd op veel kenmerken. Voor elk kenmerk wordt een apart testresultaat toegezonden

Vererving

Vachtkleuren en vachttypes vererven op diverse manieren, afhankelijk van de combinatie die in een dier aanwezig is. Sommige varianten zijn dominant, terwijl andere factoren recessief vererven.

Ernst van de aandoening

Kleurvererving en vachtvererving is geen ziekte.

Code H326

Vachtkleur Piebald (bont)

€ 50,94 (Inclusief 21% BTW)
€ 42,10 (Excl. BTW)
Aantal