Inzendformulieren

Op deze pagina vindt u altijd de meest recente Inzendformulieren met testen per diersoort. Ons aanbod van testen wordt met regelmaat uitgebreid.  We verzoeken u altijd de meest recente versie van de inzendformulieren te gebruiken.

Indien u onderzoek wenst uit te laten voeren met behulp van een swab dient u gebruik te maken van de door ons verstrekte exemplaren. U kunt deze kosteloos bij ons aanvragen met het aanvraagformulier. Andere swabs door ons niet in onderzoek genomen. 

Administratiekosten
Voor het aanvragen van DNA-testen voor hond of kat via een papieren inzendformulier wordt per monster € 2,95 (excl. BTW) administratiekosten in rekening gebracht. Bij bestellingen via onze webshop betaalt u géén administratiekosten.

Inzendformulieren

We bieden de mogelijkheid om op een rapport te vermelden of een monstername met een getuige is uitgevoerd. Dit noemen we Verklaring Getuige Monstername. De  getuige, tijdens de monstername, verklaart dat de gegevens van het monster overeenstemmen met de gegevens genoteerd op het formulier 'Verklaring Getuige Monstername'. We verzoeken u het volledig ingevulde formulier ‘Verklaring Getuige Monstername’ en het volledig ingevulde Inzendformulier met de betreffende monsters in te zenden. Indien een ‘Verklaring Getuige Monstername’ niet compleet aangeleverd wordt, zal dit genegeerd worden.

Verklaring Getuige Monstername

Speciale inzendformulieren