Distributører

CombiBreed kan bare bestilles av veterinærer gjennom lokale distributører.

BioBank AS - Norge
Agrotis S.r.l. - Italia
Certagen - Tyskland 
Dr. van Haeringen - Nederland
Dr. van Haeringen Polygen - Belgia
INNO - Portugal
Labocor - Spania
Progene ADN - Frankrike
Weatherbys Scientific - Irland
Zoolyx, Belgia

Hvis du har spørsmål eller ønsker å bestille combibreed, ta kontakt med en av våre distributører ved å bruke kontaktskjemaet .

Distributører CombiGen